Aktuálně ze školy 

Úplata za předškolní vzdělávání- ZMĚNA

Vzhledem k uzavření MŠ v měsíci březnu se úplata snižuje na 225,- Kč. Přeplatky budou vráceny.

Školné v měsíci dubnu prozatím neplaťe. Děkuji. 

24. 3. 2020

 

Ošetřovné

Na základě rozhodnutí vlády platí nárok na ošetřovné po celou dobu mimořádných opatření. Nadále trvá, že na ošetřovné mají nárok jen rodiče dětí do 10 let. 

formulář

26. 3 2020

 

Přerušení provozu

Dne 10. 3. 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se s účinností od 11. 3. 2020 uzavřely všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Toto rozhodnutí se mateřských škol výslovně netýká, ale omezení nebo přerušení bylo doporučeno. V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 ve světě i v ČR, jsem po projednání se zřizovatelem v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 13. března na dobu neurčitou.

O dalším vývoji Vás budu včas informovat.

Vážení rodiče, pevně věřím, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkuji za pochopení.

12. 3. 2020

 

Zápisy do MŠ 

5. 5. 2020  od 9. 00 do 16.00 bude probíhat sběr Žádostí o přijetí dítěte do MŠ. V současné době není jasné, jakým způsobem budou zápisy probíhat, bližší informace budou zveřejněny hned, jak to bude možné.

info pro rodiče

Žádost o přijetí

5. 3. 2020

 

Výlet na farmu Moulisových

9. 6. 2020 navštívíme farmu Moulisových s programem "Pekaři".

8. 1. 2020