Aktuálně ze školy 

Výsledky přijímacího řízení

Přijaté děti: 8, 4, 2, 15, 3, 20, 14, 6, 22, 23, 9

Nepřijaté děti: 5, 19, 11, 16, 17, 7, 13, 18, 12, 1, 21, 10

Od 17. 5. - 21. 5. si můžete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvednout osobně v MŠ, dále pak bude zasláno poštou.

10. 5. 2021

 

Prázdninový provoz

Po dohodě se zřizovatelem, na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb.§ 3, bude od 19. 7. do 31. 8.  z organizačních důvodů přerušen provoz. 

11. 5. 2021

 

Divadlo Úsměv

Ve středu 12. 5. v 9. 30 hod. nás ve školce navštíví divadlo Úsměv s představením "Dárek pro maminku".  Představení bude financováno z projektu Šablony II.

3. 5. 2021 

 

Hasiči a záchranáři

V týdnu od 24. 5. do 28. 5. se děti mohou těšit na ukázku hasičské techniky ve spolupráci s SDH Letkov a SDH Kyšice.

7. 5. 2021

 

Den dětí

V úterý 1. 6. oslavíme s dětmi jejich sváteční den veselými soutěžemi a aktivitami na zahradě MŠ. Děti poté čeká sladká odměna.

7. 5. 2021

 

Focení

Ve čtvrtek 3. 6. v 9:30 se budeme fotit na zahradě MŠ. Fotit se budou jednotlivé třídy i skupinky dětí. Bližší informace budou zveřejněny na nástěnce v šatně MŠ.

7.5. 2021

 

Spolek Ametyst

V úterý 8. 6. přijede do školky lektorka s tématem "Léto všemi smysly". Děti se budou hravou formou seznamovat s přírodou, která nás obklopuje. Akce bude financována z programu Mrkvička, do kterého je naše MŠ zapojena.

7. 5. 2021

 

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 17. 6. se rozloučíme s předškoláky vystoupením "Ztratila se školka".

7. 5. 2021

 

Noc s Andersenem

V pátek 25. 6. budou mít děti možnost prožít Noc s Andersenem. Pro děti bude připravený program (včetně přespání ve školce) na podporu dětského čtenářství. Více informací o projektu najdete na: http://www.nocsandersenem.cz/ 

7. 5. 2021

 

Zápisy do MŠ

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne 3. 5. - 5. 5. 2021. Bližší informace naleznete v odkazu

Informace pro rodiče

Žádost o přijetí do MŠ

19. 3. 2021

 

Otevření MŠ

Od 26. 4. 2021 je umožněna přítomnost všech dětí v MŠ. Provoz bude probíhat standardním způsobem, tedy bez omezení počtu dětí ve třídě a bez jejich testování. V prostorách MŠ platí pro doprovod dětí povinnost zakrývat si dýchací cesty.

25. 4. 2021