Aktuálně ze školy 

Uzavření MŠ

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Informace k zajištění péče o děti zaměstnanců ve vybraných profesích: Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)

27. 2. 2021

 

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhne v době od 3. - 14. 5. 2021. Přesné datum a podrobnosti o průběhu zápisu a potřebných dokladech budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději do 31. 3. 2021.

11. 2. 2021

 

Hygienická opatření - COVID - 19

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 22. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,povinnost mít ve vnitřních prostorách školy zakrytá ústa a nos. 

23. 2. 2021